SOCIETATEA

Prezentul site este proprietatea AMEDEE SASU/SIREN 791077829 cu următoarea adresă:

22 route du Parc,
16200 Les Métairies, France

Societate de drept francez.


1. Informaţii tehnice şi avertismente

Utilizatorii acestui site confirmă că au cunoştinţele necesare pentru a accesa şi a utiliza acest site şi că au verificat buna lui funcţionare şi lipsa viruşilor informatici.
Utilizatorii confirmă că au fost informaţi că acest site este accesibil 24 ore din 24 şi 7 zile din 7, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, probleme tehnice sau dificultaţi de conectare la reţelele de comunicaţie.
Pentru motive de întreţinere, AMEDEE SASU poate întrerupe funcţionarea site-ului.
AMEDEE SASU face toate eforturile pentru a pune la dispoziţia utilizatorilor informaţii verificate, dar nu poate fi responsabilă pentru erori, lipsă de informaţii sau de prezenţa accidentală a unui virus.

2. Legea pentru informatică, fişiere si libertăţi
Utilizatorii acestui site sunt informaţi că, în conformitate cu articolul 27 al Legii pentru informatică, fişiere si libertăţi din 6 ianuarie 1978, informaţiile facultative pe care le comunică când răspund la formulare de cerere din site sunt destinate AMEDEE SASU pentru administrare.
Utilizatorii sunt informaţi că dispun de un drept de acces şi de rectificare a datelor transmise printr-o solicitare scrisă la: AMEDEE SASU, 22 route du Parc, 16200 Les Métairies, Frace.
„Totodată, pentru motive legitime, vă puteţi opune utilizarii datelor transmise”

3. Proprietate, drept de autor
Structura generală a site-ului, cu reproduceri, texte, imagini şi toate celelalte elemente care îl compun, este proprietatea exclusivă a AMEDEE SASU. Orice reproducere, totală sau parţială, a acestui site, prin orice mijloace, fără autorizarea expresă a AMEDEE SASU, este interzisă, iar orice încălcare reprezintă contravenţie şi se sancţionează conform articolelor L.335-2 şi următoarele din Codul proprietăţii intelectuale.
Toate drepturile de reproducere sunt rezervate, inclusiv pentru documentele ce pot fi descărcate (logo, fotografii, cataloage, broşuri, informaţii de orice natură, etc.). Documentele ce pot fi descărcate sunt protejate şi de dreptul de autor.
De asemenea, baza de date din site-ul AMEDEE SASU este protejată de dispoziţiile Codului de proprietate intelectuală din Directiva Europeană din 11 martie 1996 referitoare la protecţia juridică a bazelor de date.